Фахівцям Пацієнтам
Головна

В журналі «Сучасна гастроентерологія» №2 (112) 2020 року опубліковані результати дослідження проф. Скрипника І. Н. «Оптимізація лікування хворих на НПЗЗ-гастропатію, асоційовану з Helicobacter pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця».

В журналі «Сучасна гастроентерологія» №2 (112) 2020 року опубліковані результати дослідження проф. Скрипника І. Н. «Оптимізація лікуванняхворих на НПЗЗ-гастропатію, асоційовану з Helicobacter pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця».

Головною метою дослідження було визначити вплив еупатіліна на стан слизового бар’єру гастродуоденальної зони і оксидативний стрес у хворих гастропатией, викликаної нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ) і асоційовану з Helicobacter pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Комбінована терапія із призначенням еупатиліну («Стилен») порівняно з традиційною АГБТ статистично значущо поліпшує клінічний перебіг, сприяє досягненню ендоскопічної ремісії, ерадикації H. pylori у хворих із НПЗЗ-гастропатією, асоційованою з H. pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця за рахунок цитопротекторного ефекту препарату, зокрема нормалізації обміну протективних білків слизового бар’єра ГДЗ, антиоксидантної дії, про яку свідчило статистично значуще зниження вмісту ТБК-активних продуктів і зростання активності антиоксидантного ферменту каталази.

I. M.Skrypnyk, V. V.Parkhomenko, O. F.Gopko